بهترین سنگ برای نمای ساختمان

بهترین سنگ برای نمای ساختمان

یکی از پارامترهای که باید در انتخاب سنگ ساختمانی به آن توجه داشته باشید ، بررسی پارامترهای زیر در انتخاب سنگ هایی گه دارای بازه رنگی مشابه می‌باشند. برای نمونه در بازه رنگگی سفید شاخص‌ترین سنگ ، تراورتن عباس آباد می‌باشد که پارامترهای زیر را به خوبی پوشش می‌دهد.

از شاخصه‌های مهم یک سنگ ساختمان پایداری و دوام آن در مقابل تهاجم‌های شیمیایی و عوامل هوازدگی است. اما در بیشتر موارد دوام سنگ که مهمترین عامل در انتخاب است مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

از دیدگاه کانی شناسی از عوامل مهم و طبیعی که می‌توان اشاره نمود موقیعت نصب سنگ در ساختمان، نوع و مقدار نیاز به کاربرد سنگ عوامل دست پایین‌تری هستند که بر دوام سنگ موثر هستند. از موارد مهم دیگر شرایط آب و هوایی است که با توجه به شرایط باید بررسی شود بدین صورت که در آب و هوای گرم و مرطوب هوازدگی شیمیایی و در آب و هوای سرد و خشک هوازدگی فیزیکی دارای اثر بیشتری است.

دست یابی به ویژگی‌های فنی سنگ فقط با آزمایش‌های شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی امکان پذیر است. به عنوان مثال می‌توان با تجزیه‌ی شیمیایی سنگ تا حدودی از ترکیب شیمیایی آن با خبر شد اما به دلیل تنوع بافت، ساخت و شرایط تشکیل سنگ‌ها بسیار متفاوت است.

میزان جذب آب یعنی مقدار آبی که هر سنگ بر اساس درصد وزن خشک خود جذب می‌نماید. جذب بالای آب باعث تغییر ترکیب کانی‌های موجود در سنگ و در نتیجه تغییر رنگ آن می‌شود؛ همچنین باعث جذب آلاینده‌ها و تجمع باکتری در سنگ می‌گردد.

خطا درnt:commentdisplay_block?&all&all&desc
ارسال نظر