تمیز کردن نمای ساختمان

تمیز کردن نمای ساختمان

باید قبل از انجام شستشوی نمای ساختمان، از رضایت تمامی افرادی که نسبت به سهم خود از ساختمان حقی دارند اطمینان حاصل کنیم. اصلی‌ترین پرسش هایی که در مواجهه با دیگر مالکین ساختمان باید انتظار داشت این است که: "چرا باید نمای ساختمان را تمیز کنیم؟" و مهم‌تر این که: "آیا لزومی دارد که نمای ساختمان تمیز باشد؟". اگرچه با نگهداری مناسب ساختمان میتوان از انباشتگی آلودگی بر روی آن جلوگیری نمود، اما نمای ساختمان همواره در حال فرسایش( در اثر تماس با هوا) می‌باشد

یکی از راه حل هایی که پیمانکاران تمیز کاری نمای ساختمان برای رفع مشکلات پیش آمده بر اثر سایش سطح نما پیشنهاد می‌کنند، به کار گیری پوشش محافظ بر سطح سنگ پس از اتمام تمیز کاری است که این پیشنهاد نیز راه حلی نادرست می‌باشد. زیرا هر پوشش محافظی که به منظور ممانعت از دریافت رطوبت و آلودگیِ سطح استفاده شود، میزان خروج رطوبت از سطح را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. تأثیرات ایجاد شده پیچیده هستند که توضیح آن در این مقاله نمی‌گنجد اما تنها به همین یک دلیل می‌توان نتیجه گرفت که نباید از هیچ پوششی استفاده نمود.

تمیز کاری نمای ساختمان با روش ساییدن و تراشیدن ممکن است باعث خرابی یا از بین رفتن سطح محافظ سنگ شود؛ سطح محافظی که به مرور زمان بر روی سنگ ایجاد شده و در برابر خیلی از عوامل محیطی از آن محافظت می‌کند و اگر از بین برود، سنگ آسیب پذیرتر خواهد شد. به همین علت در نمای ساختمانهای تمیز کاری شده به روش سایش، مشاهده می‌شود که عوامل آلودگی خیلی سریع بر سطوح تازه تمیز شده نفوذ می‌کنند؛ اما بر قسمتهایی از نما که تمیز نشده، میزان پیشروی آلودگی بسیار کندتر است. این موضوع کاملا اثبات شده است که در قسمت هایی که پرداخت اولیه‌ی سنگ بر اثر سایش از بین می‌رود آلودگی به سرعت  نفوذ می‌کند..

خطا درnt:commentdisplay_block?&all&all&desc
ارسال نظر