تماس با ما


شعبه 1شعبه 2


اطلاعات تماس

شعبه 1:

شهرک صنعتی رضوانشهر-خیابان سی متری اول - مجتمع سنگ کوهرنگ

شماره تماس: 09131311089

فکس

اطلاعات تماس

شعبه 2:

شهرک صنعتی رضوانشهر - خیابان سی متری اول - صنایع سنگ کوهرنگ 2

شماره تماس: 09131311089

فکس