سنگ مرمریت جوشقان

سنگ مرمریت جوشقان از دسته سنگ‌های مرمریت می‌باشد که دارای زمینه سفید و در خیلی از موارد به عنوان سنگ مرمریت سفید در بازار معرفی می‌شود.از این سنگ در مکان هایی که روشنی ساختمان کم است به عنوان گزینه مناسبی معرفی می‌شود و باید توجه داشت که سنگ مرمریت جوشقان نباید در بیرون ساختمان استفاده گردد . مرمریت جوشقان سورت‌های متنوعی دارد و آن سورت هایی که دارای دانه‌های سیاه و هاله‌های قرمز رنگ می‌باشد از بازه قیمت پاین‌تری برخوردار بوده و سورتی از آن به نام مرمریت جوشقان دانه شهیادی از بالاترین بازه قیمت برخوردار می‌باشد.
از سنگ مرمریت جوشقان بیشتر جهت سنگفرش کردن نماهای داخلی و به همین روال جهت مصرف در بدنه‌های داخلی مانند راه پله مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سنگ مرمریت جوشقان - 405
سنگ مرمریت جوشقان - 405

قیمت : تماس بگیرید 09131311089

نمایش جزئیات محصول

سنگ مرمریت جوشقان - 404
سنگ مرمریت جوشقان - 404

قیمت : تماس بگیرید 09131311089

نمایش جزئیات محصول

سنگ مرمریت جوشقان - 403
سنگ مرمریت جوشقان - 403

قیمت : تماس بگیرید 09131311089

نمایش جزئیات محصول

مرمریت جوشقان - 402
مرمریت جوشقان - 402

قیمت : تماس بگیرید 09131311089

نمایش جزئیات محصول

مرمریت جوشقان - 401
مرمریت جوشقان - 401

قیمت : تماس بگیرید 09131311089

نمایش جزئیات محصول