مجتمع سنگ کوهرنگ

مجتمع سنگ کوهرنگ در سال 1376 توسط حاج حسن عرب پور احداث گردید و از سال 1383 تاکنون در رده برترین تولیدکنندگان تخصصی سنگ تراورتن عباس آباد سوپر فعالیت داشته و هم اکنون در خصوص تولید سنگ تراورتن کرمان ، عباس آباد و حاجی آباد مشغول به کار می‌باشد.

این مجتمع در زمینه صادرات نیز فعال بوده و در رزومه خود صادرات به کشورهایی چون باکو ، آلماتی ، قزاقستان ، عمان و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس را دارا می‌باشد.

حاج حسن عربپور

مدیر عامل شعبه 1 و 2

علی عربپور

مدیر عامل شعبه 3